Algemeen

Algemeen

DeBoorderlegal is een handelsnaam van H. de Boorder Advocatuur B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel te Den Haag onder nummer 59667044.

DeBoorderlegal is met name werkzaam in de hernieuwbare energiesector. Meer algemeen is de praktijk gericht op het civiele recht, waarmee vooral bedoeld wordt verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht. De dienstverlening omvat het bijstaan van cliënten in procedures; uitonderhandelen en opstellen van contracten;  het managen van de juridische kanten van (windenergie)projecten; interim bedrijfsjuridische diensten.

A                     :Wassenaarseweg 20, 2596 CH  Den Haag

T                     :+31(0)70 5170058

M                    :+31 (0)6 51762302

F                     :+31 (0)70 5170059

E                      :info@deboorderlegal.nl

BTW nr        :NL8535.96.086.B01

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door mr. H. de Boorder, advocaat, ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag T: 070 3353535 E: info@advocatenorde.nl

Bij het aangaan van een opdracht wordt een overeenkomst van opdracht gesloten tussen H. de Boorder Advocatuur B.V. en de cliënt. Op deze overeenkomst van opdracht zijn uitdrukkelijk van toepassing de algemene voorwaarden van DeBoorderlegal, onder uitsluiting van alle andere eventuele algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden van DeBoorderlegal zijn elders op deze website te vinden en worden op verzoek kosteloos per email of reguliere post toegezonden.